Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія

Міжнародний конкурсний відбір з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»

24 Чер о 10:02
148
Міжнародний конкурсний відбір з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»
A A A

Інформація щодо оголошення про проведення попереднього кваліфікаційного відбору в рамках міжнародного конкурсного відбору з визначення консультанта з розробки ТЕО у впровадженні Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»

24 червня 2019 р.

Чернівецька міська рада (Замовник) має намір залучити консультанта з відповідним міжнародним досвідом у підготовці та реалізації Проекту «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія 2 та 3»  

Консультаційні послуги,

Проект муніципального водного господарства (м. Чернівці)

Попередній кваліфікаційний відбір  

Кінцевий термін: 25 липня 2019 р.

Країна: Україна

Номер закупівлі: KfW503954 – Реєстраційний номер BMZ: 201365899 (Стадія 2) 201565332 (Стадія 3)

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2 та 3  

Запитувані послуги:

  • Оновлення Дослідження здійсненності проекту Стадії 2 та Дослідження здійсненності проекту Стадії 3;
  • Окремі ТЕО (в т.ч. усі вишукування та обстеження, які вимагаються діючим законодавством України) для Стадії 2 та Стадії 3, а також їхнє подальше схвалення Державною екпертизою України;
  • Розробка концепції та дослідження здійсненності про під’єднання об’єднаних громад навколо міста Чернівці до водопровідної магістралі. Цей проект має класифікуватися як окремий від існуючих кредитних проектів та має фінансуватися за наявності грантових коштів;
  • Опційна послуга – Детальний проект (в т.ч. усі вишукування, обстеження та План управління навколишнім та соціальним середовищем (ESMP) у повній відповідності з діючим законодавством України), підготовка Тендерних документів (в т.ч. документів для Стадії П та Стадії Р) Стадії 2 та Стадії 3, а також
  • Опційна послуга – Нагляд за будівництвом для Стадії 2 та Стадії 3 Публікація щодо попереднього кваліфікаційного відбору на сайті агентства Німецька торгівля та інвестиції – товариство з обмеженою відповідальністю  з зовнішньоекономічної діяльності  та маркетингу

Посилання: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consulting-services-municipal-water-infrastructure-chernivtsi,did=2319776.html

Information on Announcement of the Prequalification in the Framework of the International Competitive Binding for Definition of the Consultant for Development of the TEOs within the Project Implementation “Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3”

Jun 24, 2019

Chernivtsi City Council (Employer) intends to involve a consultant with the concerned international experience in preparation and implementation of the Project “Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3”  

Consulting Services,

Municipal Water Infrastructure (Chernivtsi)

Prequalification

Deadline: Jul 25, 2019

Country: Ukraine Ref: KfW503954 – BMZ-No: 201365899 (Phase 2) 201565332 (Phase 3)

Municipal Water Infrastructure Project Chernivtsi, Phase 2 and 3

Requested Services:

  • Update of Feasibility Study for Phase 2 and Feasibility Study for Phase 3
  • Separate TEOs (including all surveys and inspections required by the standing Ukrainian law) for Phase 2 and Phase 3 and their subsequent approval by the Ukrainian State Expertise
  • Elaboration of a concept and a feasibility study on the connection of the amalgamated communities around Chernivtsi to the water main. This project shall be treated as a separate one from the existing loan projects and shall be financed upon the availability of the grant funds
  • Optional Service – Detailed Design (including all surveys, inspections, and ESMP) in full accordance with the standing Ukrainian law, preparation of Tender Documents (including Stage P and Stage R documents) Phase 2 and Phase 3 and
  • Optional Service – Construction Supervision Phase 2 and Phase 3

The Prequalification Publication is at the website of Germany Trade and Investment (GTAI) Agency being a Limited Liability Company for External-Economic Activities and Marketing

Link: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Trade/search-kfw-tenders,t=consulting-services-municipal-water-infrastructure-chernivtsi,did=2319776.html

2019.06.21_PQ_Chernivtsi_Announcement UA

2019.06.21_PQ_Chernivtsi_Announcement ENЯкщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter