Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Бюджетний регламент
Остання редакція 16 Лис 2021 о 18:10
101

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу

на рівні бюджету Чернівецької міської територіальної громади

 

 

І. Загальна частина

 

Бюджетний регламент визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади та звітування про його виконання.

Основною метою прийняття Бюджетного регламенту є забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу на кожній його стадії, а також забезпечення прозорості і публічності бюджетного процесу на місцевому рівні.

Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Статуту Чернівецької міської територіальної громади, Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

 

ІІ. Складання прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади

 

2.1. Фінансове управління міської ради щороку спільно з головними розпорядниками коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку України та Чернівецької міської територіальної громади, та з урахуванням Бюджетної декларації, складає прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету Чернівецької міської територіальної громади на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

2.2. Прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади складається відповідно до організаційно-методологічних засад та типової форми прогнозу, що визначені Міністерством фінансів України.

2.3. Показники прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет Чернівецької міської територіальної громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Чернівецької міської ради та виконавчого комітету Чернівецької міської ради, що впливають на показники бюджету Чернівецької міської територіальної громади у середньостроковому періоді.

2.4. Фінансове управління міської ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади (за участі органів, що контролюють справляння податків, зборів, інших платежів), обсяги фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Чернівецької міської територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади і надання кредитів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади на середньостроковий період.

2.5. З метою організації роботи для своєчасного складання прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади до 15 травня року, що передує плановому, розпорядженням Чернівецького міського голови затверджується План заходів щодо складання прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період (далі – План заходів).

2.6. Фінансове управління Чернівецької міської ради у терміни, визначені Планом заходів, розробляє та доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

Головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади забезпечують своєчасність та достовірність поданих пропозицій, що містять всю інформацію, необхідну для формування показників прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

2.7. Фінансове управління міської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведених інструкцій.

На основі такого аналізу начальник фінансового управління приймає рішення про включення зазначених пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

2.8. Фінансове управління міської ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди для розгляду та схвалення виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

2.9. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади, і у п’ятиденний строк схвалений прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подається для розгляду Чернівецькою міською радою у порядку, визначеному Регламентом Чернівецької міської ради.

З дня схвалення прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади втрачає чинність прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

2.10. Прогноз бюджету Чернівецької міської територіальної громади містить положення, що включають:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, що враховані під час розроблення прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Чернівецької міської територіальної громади та загальні граничні показники видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади і надання кредитів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету Чернівецької міської територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

7) положення щодо взаємовідносин бюджету Чернівецької міської територіальної громади з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів);

8) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

2.11. Фінансове управління Чернівецької міської ради забезпечує оприлюднення прогнозу бюджету Чернівецької міської територіальної громади на офіційному порталі Чернівецької міської ради у п’ятиденний строк з дня його схвалення.

 

ІІІ. Складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади

 

3.1. Головним розробником проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади є фінансове управління Чернівецької міської ради.

Фінансове управління міської ради безпосередньо відповідає за складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

3.2. Проєкт бюджету Чернівецької міської територіальної громади на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схваленому у році, що передує плановому, з урахуванням доведених Міністерством фінансів України особливостей складання розрахунків до прогнозів та проєктів місцевих бюджетів.

3.3. Під час формування бюджету Чернівецької міської територіальної громади фінансове управління співпрацює з Департаментом фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України та іншими центральними органами виконавчої влади, надаючи їм інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів.

3.4. З метою координації процесу складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади та узгодження дій між його учасниками щороку до 1 вересня розпорядженням Чернівецького міського голови затверджується План заходів щодо складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на плановий рік, в якому зазначаються перелік заходів, необхідних для формування бюджету Чернівецької міської територіальної громади, терміни їх виконання та відповідальні виконавці.

3.5. Фінансове управління Чернівецької міської ради доводить до головних розпорядників бюджетних коштів розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, направлених Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України.

3.6. Розрахунок граничних обсягів витрат бюджету Чернівецької міської територіальної громади на плановий рік здійснюється фінансовим управлінням міської ради на підставі отриманих прогнозних обсягів доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади від органів, що контролюють справляння податків, зборів, інших платежів, прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів України, з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів,.

Фінансове управління міської ради доводить до головних розпорядників коштів граничні обсяги витрат (видатків та надання кредитів) на плановий бюджетний період, а також іншу додаткову інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів.

3.7. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 Бюджетного Кодексу України, фінансове управління міської ради розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

3.8. Головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади у визначені терміни розраховують оптимальну потребу в коштах на плановий рік за загальним і спеціальним фондами бюджету Чернівецької міської територіальної громади та подають фінансовому управлінню міської ради бюджетні запити за встановленими формами з детальними розрахунками та необхідними вичерпними обґрунтуваннями. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів та забезпечують наявність всієї інформації, необхідної для формування показників проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

3.9. Фінансове управління міської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу начальник фінансового управління міської ради приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади перед поданням його на розгляд виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

3.10. Головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах та на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про бюджету Чернівецької міської територіальної громади на розгляд Чернівецької міської ради.

3.11. При формуванні та затвердженні бюджету Чернівецької міської територіальної громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

3.12. Проєкт рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади формується відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, визначеної та доведеної Міністерством фінансів України.

3.13. Проєктом рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади визначаються:

1) загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- видатків бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- кредитування бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

2) граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) бюджету Чернівецької міської територіальної громади в наступному бюджетному періоді;

- місцевого боргу і гарантованого міською територіальною громадою боргу на кінець наступного бюджетного періоду;

- надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного Кодексу України.

3) доходи бюджету Чернівецької міської територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) кредитування за головними розпорядниками коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади та бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання та видатків розвитку (у додатках до рішення);

7) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів;

8) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

9) розмір оборотного залишку коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

10) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

3.14. З метою залучення громадськості до процесу формування бюджету Чернівецької міської територіальної громади щороку проводяться громадські слухання з обговорення проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Порядок ініціювання, організації підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування територіальної громади регламентується Положенням про громадські слухання, затвердженим в установленому порядку.

 

 

ІV. Розгляд і затвердження проєкту рішення про бюджет
Чернівецької міської територіальної громади

 

4.1. Проєкт рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Регламентом Чернівецької міської ради, але не пізніше ніж через три робочі дні після подання його на розгляд Чернівецької міської ради.

4.2. Проєкт рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади перед його розглядом на сесії Чернівецької міської ради, подається на розгляд та схвалення виконавчим комітетом Чернівецької міської ради в порядку, визначеному Регламентом виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

4.3. Разом з проєктом рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на розгляд Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету міської ради подаються наступні матеріали:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, що містить:

а) інформацію про стан соціально-економічного розвитку територіальної громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

б) оцінку доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади з урахуванням втрат доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади внаслідок наданих міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету Чернівецької міської територіальної громади, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) інформація про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді;

5) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади, що подаються комісії з питань бюджету і фінансів Чернівецької міської ради;

6) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає фінансове управління Чернівецької міської ради.

4.4. Попередній розгляд проєкту рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади здійснюється на засіданнях постійних комісій Чернівецької міської ради, за результатами яких в протоколах засідань відповідних комісій зазначаються висновки та рекомендації до проєкту рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

Порядок роботи та проведення засідань Постійних комісій регламентується Положенням про постійні комісії Чернівецької міської ради та Регламентом Чернівецької міської ради.

4.5. При затвердженні бюджету Чернівецької міської територіальної громади мають бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади та інші положення, необхідні для формування бюджету Чернівецької міської територіальної громади, затверджені Верховною Радою України при прийнятті проєкту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

4.6. Проєкт рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на плановий рік, схвалений виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, затверджується рішенням Чернівецької міської ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому в порядку, визначеному Регламентом Чернівецької міської ради.

4.7. Фінансове управління міської ради та головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади забезпечують супровід проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади під час його розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та сесії  Чернівецької міської ради.

4.8. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету Чернівецької міської територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Обсяги міжбюджетних трансфертів повинні бути приведені у відповідність із законом про Державний бюджет України у двотижневий строк з дня офіційного його опублікування.

4.9. Після прийняття Чернівецькою міською радою рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади фінансове управління міської ради забезпечує його опублікування в засобах масової інформації та оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

4.10. Якщо до початку нового бюджетного періоду рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади не прийнято, то на виконання вимог частини 3 статті 78 Бюджетного кодексу України та з дотриманням норм визначених статтею 79 Кодексу фінансовим управлінням міської ради формується тимчасовий розпис бюджету Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період, який затверджується начальником фінансового управління міської ради.

Фінансове управління міської ради на паперових та електронних носіях до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляє тимчасовий розпис бюджету Чернівецької міської територіальної громади Управлінню Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області.

 

  1. Організація виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади

 

5.1. Фінансове управління міської ради спільно з головними розпорядниками коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади забезпечують виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Для організації роботи по виконанню бюджету Чернівецької міської територіальної громади розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням Чернівецького міського голови.

Фінансове управління міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету Чернівецької міської територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5.2. Бюджет Чернівецької міської територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового управління міської ради. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні міської ради про бюджет Чернівецької міської територіальної громади, та затверджується  в місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади. Начальник фінансового управління впродовж бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету Чернівецької міської територіальної громади встановленим бюджетним призначенням, забезпечує збалансованість розпису бюджету Чернівецької міської територіальної громади за відповідними періодами року, в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету.

5.3. Казначейське обслуговування бюджету Чернівецької міської територіальної громади здійснюється Управлінням Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 та інших нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства.

5.4. Впродовж бюджетного періоду фінансове управління міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

5.5. Управління Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області веде облік усіх надходжень, що належать бюджету Чернівецької міської територіальної громади, та за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з фінансовим управлінням міської ради, здійснює повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України.

5.6. Податки і збори та інші доходи бюджету Чернівецької міської територіальної громади визнаються зарахованими до бюджету Чернівецької міської територіальної громади з дня зарахування відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору, і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету Чернівецької міської територіальної громади податків і зборів та інших доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з фінансовим управлінням міської ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.7. За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади розробляють проєкти порядків використання коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади за бюджетними програмами. Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою продовжується до завершення її реалізації.

5.8. Виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

5.9. Наказом фінансового управління Чернівецької міської ради  затверджено Порядок складання і виконання розпису бюджету Чернівецької міської територіальної громади, яким визначено основні організаційні засади складання і виконання розпису бюджету Чернівецької міської територіальної громади та затверджено основні документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади, а також форми заявок на виділення коштів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

5.10. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади здійснюється щоденно на підставі поданих ними заявок на фінансування.

Заявки на виділення коштів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади подаються головними розпорядниками коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади в бюджетний відділ фінансового управління міської ради у паперовому та/або електронному вигляді відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань за 2 робочих дні до дати фінансування, не пізніше, ніж за 2 години до закінчення робочого дня.

5.11. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади проводиться відповідно до вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 (зі змінами).

5.12. Виділення коштів з бюджету Чернівецької міської територіальної громади може проводитись позачергово за наявності обґрунтованих пояснень головного розпорядника коштів щодо необхідності термінового та позачергового фінансування.

5.13. Управління Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

 

VІ. Внесення змін до рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади

 

6.1. Зміни до рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади можуть вноситися у разі:

- необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття) або із змінами, внесеними до нього;

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційного висновку фінансового управління міської ради за умови перевищення доходів загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків;

- недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади визнається на підставі офіційного висновку фінансового управління міської ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади, врахованих у розписі бюджету Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

- розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Чернівецької міської територіальної громади (крім власних надходжень бюджетних установ) на підставі офіційного висновку фінансового управління міської ради про обсяг залишку коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

- зміни обставин у процесі виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади, що вимагають зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів;

- необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства на суму вчиненого порушення;

- зміни у сфері податкового та бюджетного законодавства, що спричинили необхідність внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади;

- в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

6.2. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету Чернівецької міської територіальної громади на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

 - видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

6.3. Впродовж бюджетного року головні розпорядники коштів подають відповідним структурним підрозділам фінансового управління міської ради пропозиції щодо внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади на поточний бюджетний рік з детальними обґрунтуваннями та розрахунками.

6.4. Пропозиції про внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проєкту бюджету.

6.5. На підставі поданих пропозицій за умови наявності відповідних розрахунків і детальних обґрунтувань фінансове управління міської ради готує проєкт рішення про внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади на поточний рік з дотриманням усіх процедур, визначених для складання проєкту рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на плановий бюджетний період, і подає його на схвалення виконавчому комітету Чернівецької міської ради.

6.6. Разом з проєктом рішення про внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади на розгляд міської ради та засідання виконавчого комітету міської ради подається пояснювальна записка та інші додаткові матеріали, де зазначаються головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади, яких стосуються зміни, обсяг перерозподілу (розподілу) бюджетних асигнувань у грошовому виразі з деталізацією запропонованих змін.

6.7. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади з пояснювальною запискою публікується на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.8. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади, схвалений виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, затверджується Чернівецькою міською радою.

Витрати відповідно до внесених змін до бюджету Чернівецької міської територіальної громади здійснюються лише після набрання чинності рішенням, яким внесено такі зміни.

6.9. Якщо після прийняття рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача бюджетних призначень до новоутвореного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади.

6.10. За обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів.

До проєкту рішення обов’язково додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до законодавства, та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.

6.11. Механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету регламентується Порядком передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18 (зі змінами).

6.12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

 

 

 

VІI. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади

 

7.1. Управління Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області складає та подає фінансовому управлінню міської ради звітність про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за встановленими формами.

7.2. Звітність про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади є оперативною, місячною, квартальною та річною.

7.3. На основі місячної звітності про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади, яка подається Управлінням Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області фінансовому управлінню Чернівецької міської ради не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, фінансове управління міської ради готує інформаційну довідку про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за звітний період, яку розміщує на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради в розділі «Фінанси міста».

7.4. Квартальний звіт про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади подається Управлінням Державної казначейської служби України у м. Чернівцях Чернівецької області фінансовому управлінню міської ради не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

Інформація про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за відповідний квартал опубліковується в засобах масової інформації, зокрема в газеті, та на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

7.5. Інформація про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за відповідний рік підлягає обов'язковій публікації в засобах масової інформації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

7.6. Інформація про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

7.7. Фінансове управління Чернівецької міської ради на підставі квартальної та річної звітності органів Казначейства забезпечує підготовку і подає на розгляд Чернівецької міської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду квартальний та річний звіти про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

7.8. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету і фінансів міської ради, після чого рішенням Чернівецької міської ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

7.9. Публічне представлення інформації про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

7.10. Головні розпорядники коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

7.11. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

  • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
  • звіти про хід реалізації державних інвестиційних проєктів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
  • результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

7.12. Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

7.13. Для організації роботи по підготовці і розгляду звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням Чернівецького міського голови.


Бюджетний регламент (файл)

 Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter