Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Консультації з громадськістю
Положення Про консультації з громадськістю в місті Чернівцях

1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і проведення Чернівецьким міським головою, Чернівецькою міською радою та її виконавчими органами (далі - ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції (далі - консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів територіальної громади міста Чернівців у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.

3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідального виконавчого органу Чернівецької міської ради.

5. Відповідальний орган Чернівецької міської ради щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції ОМС, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів утворених при ОМС (далі - громадська рада), членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  веб-порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій ОМС.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради

7. ОМС впродовж 3 робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

До участі у проведенні консультацій з громадськістю можуть залучатися органи місцевої виконавчої влади.

8. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

9. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації  з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно

10. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

10.1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків членів територіальної громади, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства.

10.2. Проектів регуляторних актів.

10.3. Програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових фінансових, соціальних, екологічних та інших програм міста Чернівців, рішень стосовно стану їх виконання.

10.4. Проектів міського бюджету та звітів про його виконання.

10.5. Проектів генерального плану міста Чернівців та змін до нього, детальних планів території.

10.6. Проекту Стратегічного плану розвитку міста Чернівців та змін до нього

10.7. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста Чернівців.

10.8. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в місті Чернівцях чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки.

 10.9. Проектів Статуту територіальної громади міста Чернівців та змін до нього.

10.10. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення міських потреб, передача їх в оренду та під заставу.

10.11. Міських програм приватизації об’єктів комунальної власності.

10.12. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

10.13. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.

10.14. Питань адміністративно-територіального устрою міста Чернівців, передбачених законодавством.

10.15. Символіки територіальної громади міста Чернівців.

10.16. Встановлення правил з питань благоустрою міста Чернівців, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

10.17. Зміни тарифів на житлово-комунальні  послуги, відносно яких рішення ухвалюють ОМС.

10.18. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті.

10.19. Проектів рішень міської ради про зміну місцевих податків та зборів.

10.20. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах.

10.21. Проектів рішень про випуск муніципальних облігацій чи отримання кредитних ресурсів Чернівецькою міською радою, комунальними підприємствами (окрім овердрафтових кредитів та казначейських позик на погашення «касових розривів»).

10.22. Визначення порядку надання адміністративних послуг.

10.23. Правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності.

10.24. Надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства.

10.25. Присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

10.26. Інших питань, за рішенням ОМС чи відповідним зверненням не менше як трьох  інститутів громадянського суспільства.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:

11.1.Конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю.

11.2. Теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад.

12. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у такому порядку:

12.1. Визначає питання, яке буде винесене на обговорення.

12.2. Приймає рішення про проведення обговорення.

12.3. Розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби).

12.4. Вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони).

12.5. Оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення у спеціальному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного веб-порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб.

12.6. Збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання.

12.7. Формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

12.8. Забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

12.9. Проводить аналіз результатів обговорення;

12.10. Оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  веб-порталу Чернівецької міської ради  в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення ОМС може утворювати робочу групу за участі представників інститутів громадянського суспільства.

13. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

13.1. Найменування ОМС, який проводить обговорення.

13.2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса опублікованого на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет  тексту проекту акта.

13.3. Можливі варіанти вирішення питання.

13.4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення.

13.5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

13.6. Відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.

13.7. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

13.8. Поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень.

13.9. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

13.10.  Прізвище, ім'я , по батькові відповідальної особи ОМС.

13.11. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

14. Проведення публічного громадського обговорення проекту бюджету міста здійснюється у формі громадських (бюджетних) слухань в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у місті Чернівцях з дотриманням таких особливостей:

14.1. Проводиться щороку, перед розглядом  Чернівецькою міською радою проекту міського бюджету.

14.2. Ініціює бюджетні слухання Чернівецький міський голова. У разі його бездіяльності, ініціаторами можуть виступити не менше 3 Інститутів громадянського суспільства, в порядку передбаченому пунктом 7 цього Положення.

14.3. Бюджетні слухання організовуються таким чином, щоб їх завершення відбулося не пізніше ніж за 7 календарних днів до розгляду проекту міського бюджету міста на засіданні Чернівецької міської ради.

14.4. Учасники громадських слухань проекту бюджету мають бути ознайомлені з основними показниками дохідної та видаткової частини проекту міського бюджету.

14.5. Під час бюджетних слухань окрім доповіді представників фінансового управління Чернівецької міської ради заслуховуються альтернативні доповіді щодо запропонованого проекту міського бюджету, які можуть бути представлені учасниками бюджетних слухань.

14.6. Рішення прийняте за наслідками громадського обговорення проекту міського бюджету обов’язкове до оприлюднення на  засіданні Чернівецької міської ради під час розгляду даного питання.

Проведення публічного громадського обговорення звітів про виконання міського бюджету  здійснюється щокварталу у формі громадських слухань в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у місті Чернівцях. Ініціатором проведення таких громадських слухань виступає відповідальний виконавчий орган Чернівецької міської ради.

15. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" (підрозділ "Консультації з громадськістю" розділу "Громадська участь") офіційного веб-порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

16. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення визначається ОМС і повинен становити не менш як 1 місяць.

17. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження, що надходять ОМС, протокол публічних заходів, оприлюднюються у спеціально створеному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного  порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет  впродовж  5 робочих днів після їх надходження (складення протоколу).

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

18. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

18.1. За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в якому зазначається:

18.1.1. Найменування ОМС, який проводив обговорення.

18.1.2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення.

18.1.3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні.

18.1.4. Інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції.

18.1.5. Інформація про врахування пропозицій і зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.

18.1.6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

19. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в обов'язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення у спеціально створеному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного веб-порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб впродовж 5 робочих днів після його закінчення.

20. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

20.1. Проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо).

20.2. Створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

20.3.Опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

21. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому порядку:

21.1. Визначає:

21.1.1. Потребу у вивченні громадської думки з окремого питання.

21.1.2. Питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення.

21.1.3. Строк, форми і методи вивчення громадської думки.

21.1.4. На конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

21.1.5. Ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються.

21.2. Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки.

21.3. Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки.

21.4. Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття ОМС остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки.

21.5. Оприлюднює в обов'язковому порядку у спеціально створеному розділі “Громадська участь” (підрозділ “Консультації з громадськістю”) офіційного веб-порталу Чернівецької міської ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки (у тому числі звіт) впродовж
5  робочих днів з моменту його завершення.

22. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

22.1. Найменування ОМС, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку).

22.2. Найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині міста.

22.3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося.

22.4. Тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки.

22.5. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки.

22.6. Ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження.

22.7. Інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки.

22.8. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття ОМС остаточного рішення.

22.9. Обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

23. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації ОМС може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

24. За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи ОМС несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

25. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОМС до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Положення Про публічні консультації під час планування громадських просторів в Чернівецькій міській територіальній громаді
 1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до стандартів та рекомендацій Ради Європи про участь громадськості в процесах прийняття рішень та принципів доброго демократичного врядування, а також у відповідності до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, постанови Кабінету Міністрів №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та Статуту територіальної громади.

 Це Положення визначає загальні засади участі жителів та юридичних осіб, що діють на території Чернівецької міської територіальної громади, у процесі планування громадських просторів шляхом проведення публічних консультацій та врахування пропозицій під час підготовки завдань на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору.

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

 1. Громадський простір – це територія в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, в тому числі територія зелених насаджень загального користування, виділена відповідно до містобудівної документації.
 2. Громадські будівлі - це споруди, комплекси комунальної власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів.
 3. Під інститутами громадянського суспільства у цьому Положенні розуміють громадські об’єднання, благодійні організації, професійні спілки, їх об’єднання та інші неприбуткові організації – юридичні особи приватного права, зареєстровані відповідно до законодавства.
 4. Під заінтересованими особами у цьому Положенні розуміються жителі територіальної громади, інститути громадянського суспільства, органи

самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, суб’єкти господарювання, їх об’єднання, організації роботодавців, їх об’єднання, на яких вплине прийняття рішення, інші особи, прав та інтересів яких стосується рішення.

 1. Мікрорайон - елемент соціально–планувальної структури території населеного пункту, який містить житлову забудову, повний комплекс об’єктів повсякденного обслуговування, зелені насадження, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури і обмежений червоними лініями
 2. Загальні засади формування громадських просторів

2.1. Громадський простір створюється з метою забезпечення можливостей для відпочинку, реалізації комунікативного потенціалу, задоволення соціальних і суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку територій.

2.2. Дія Положення поширюється на такі громадські простори:

2.2.1. Пішохідні зони, парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва,  історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери, спортивні та дитячі майданчики.

2.2.2. Майдани, площі.

2.2.3. Громадські будівлі, споруди та комплекси, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації.

2.2.4. Пляжі.

2.3. Громадський простір створюється за такими принципами:

2.3.1. Забезпечення доступного, безпечного, чистого, естетичного, багатофункціонального та комфортного громадського простору.

2.3.2. Врахування потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб.

2.3.3. Доступність, рівність та інклюзивний підхід у праві використання для всіх верств населення.

2.3.4. Пріоритетність пішохідного руху.

2.3.5. Забезпечення інфраструктури для задоволення базових потреб (громадські вбиральні, питна вода тощо) за можливістю.

2.3.6. Результатом створеного громадського простору має бути забезпечення реалізації його комунікативної, соціальної, суспільної та інших пов’язаних функцій.

2.3.7. Залучення заінтересованих осіб до процесу планування громадського простору на етапі підготовки завдань на проєктування конкурсу.

2.3.8. Передбачити можливість ознакування простору та розмежування від приватних територій (прибудинкові території, двори тощо) Чернівецької міської територіальної громади.

2.3.9. Забезпечення прозорої, відкритої, публічної та підзвітної роботи під час планування, ремонту, будівництва та обслуговування громадського простору, зокрема, публікація всіх пов’язаних документів на офіційному вебпорталі міської ради.

 1. Порядок організації та проведення публічних консультацій з заінтересованими особами щодо планування громадського простору

3.1. Публічні консультації під час планування громадського простору (далі – публічні консультації) проводяться з метою визначення потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб, а також врахування інтересів та пропозицій жителів територіальної громади під час підготовки завдань на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору.

3.2. Публічні консультації з планування громадського простору проводяться шляхом збору від заінтересованих осіб пропозицій у письмовій та/або електронній формі. Також для вивчення потреб користувачів громадського простору в рамках публічних консультацій може бути проведене опитування.

3.3. Ініціатором публічних консультацій може бути:

3.3.1.Виконавчий(-чі) орган(-ни) Чернівецької міської ради, комунальне підприємство чи установа Чернівецької міської ради (далі - відповідальний суб’єкт).

3.3.2. Не менше трьох інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані на території Чернівецької міської територіальної громади.

3.3.3. Жителі територіальної громади, які досягли 14-річного віку та на законних підставах проживають у межах Чернівецької міської територіальної громади, через формування ініціативної групи та збору не менше 100 підписів на підтримку проведення публічних консультацій щодо об’єктів загальноміського значення, та 30 підписів для об’єктів в межах одного мікрорайону (згідно з додатком).

3.3.4. Орган самоорганізації населення, на території якого знаходиться громадський простір, щодо якого ініціюється консультація.

3.4. Необхідність проведення публічних консультацій визначає відповідальний суб’єкт за розпорядженням міського голови.

3.4.1. Необхідність проведення публічних консультацій, ініційованих відповідно до підпунктів 3.3.2, 3.3.3 та 3.3.4 цього Положення, визначається міським головою не пізніше 2х тижнів з моменту отримання відповідного звернення.

3.5. Організацію та проведення  публічних консультацій, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснює відповідальний суб’єкт, що в співпраці з виконавчим органом, відповідальним за комунікації та зв’язки з громадськістю.

3.6. Міський голова видає розпорядження про проведення публічних консультацій, в якому вказуються:

3.6.1. Питання, що виноситься на публічні консультації;

3.6.2. Загальна інформація про громадський простір, щодо якого проводяться публічні консультації;

3.6.3. Відповідальний суб’єкт, що відповідає за організацію та проведення публічних консультацій та інформацію про його керівника;

3.6.4. Строк проведення публічних консультацій.

3.7. Ініціація публічних консультацій відбувається шляхом подання письмового звернення на ім'я міського голови.

У письмовому зверненні від жителів територіальної громади зазначається:

3.7.1. Прізвище, ім’я, по батькові; дата та рік народження, адреса реєстрації, контактний телефон, адреса електронної пошти (за наявності) та  власноручний підпис кожного з членів ініціативної групи.

3.7.2. Обґрунтування необхідності проведення таких публічних консультацій з вказанням місця розташування громадського простору.

3.7.3. Прізвище, ім’я та по батькові, дата та рік народження, адреса реєстрації, контактний телефон та особистий підпис підписантів.

3.8. У письмовому зверненні від інститутів громадянського суспільства зазначається:

3.8.1.  Повне найменування; юридичні адреси, прізвища, імена і по батькові їх керівників; власноручний підпис керівників і печатка (за наявності);

3.8.2. Обґрунтування необхідності проведення таких публічних консультацій з вказанням місця розташування громадського простору.

3.9.У письмовому зверненні від органу самоорганізації населення зазначається:

3.9.1. Повне найменування; юридична адреса органу самоорганізації населення, прізвище, ім’я і по батькові керівника; підпис керівника і печатка (за наявності).

3.9.2. Обґрунтування необхідності проведення публічних консультацій з вказанням місця розташування громадського простору.

3.10. Публічні консультації розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради (далі – вебпортал ради) та в інший прийнятний спосіб.

Строк проведення публічних консультацій визначається в розпорядженні міського голови, але він не може бути меншим за 15 календарних днів.

3.11. Публічні консультації  проводяться в такому порядку:

3.11.1. Визначення питання, яке планується винести на консультації.

3.11.2. Залучення всіх заінтересованих осіб, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших осіб до публічних консультацій.

3.11.3. Видання розпорядження міського голови про проведення публічних консультацій.

3.11.4. Оприлюднення впродовж 5 робочих днів інформаційного повідомлення про проведення публічних консультацій на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб.

3.11.5. Збір пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі.

3.11.6. Аналіз отриманих пропозицій.

3.11.7. Формування реєстру прийнятих, частково прийнятих та відхилених пропозицій.

3.11.8.Оприлюднення результатів публічних консультацій та звіту на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб.

3.12. Інформаційне повідомлення      про проведення публічних консуль-тацій готує відповідальний суб’єкт.

3.13. Інформаційне повідомлення про проведення публічних консультацій має містити:

3.13.1. Інформацію про відповідального суб’єкту, про його керівника.

3.13.2. Інформацію про ініціатора публічних консультацій.

3.13.3. Мету публічних консультацій, а також посилання на опубліковане на вебпорталі ради розпорядження міського голови про проведення публічних консультацій.

3.13.4. Відомості та основні показники про територію та інформацію про громадський простір щодо якого проводяться консультації.

3.13.5. Основні техніко-економічні показники, графічні матеріали, концепції, містобудівну документацію, що стосуються громадського простору (за наявності).

3.13.6. Інформацію про соціальні групи населення та заінтересовані сторони, які є потенційними користувачами громадського простору.

3.13.7.  Відомості про строки проведення консультацій.

3.13.8. Поштова й електронна адреса, форма подання письмових пропозицій та\або посилання на електронний ресурс для збору пропозицій (за наявності).

3.13.9. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питань, що пов’язані з публічними консультаціями, а також прізвище, ім’я та по батькові  уповноваженої особи.

3.13.10. Строк і спосіб оприлюднення результатів публічних консультацій.

3.14. Жителі територіальної громади надають пропозиції із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації (номер телефону, електронна пошта) відповідно до формату, вказаного в інформаційному повідомленні, розміщеному на вебпорталі ради.

3.15. Інститути громадянського суспільства подають пропозиції із зазначенням свого найменування та місцезнаходження, відповідно до формату, вказаного в інформаційному повідомленні, розміщеному на вебпорталі ради.

3.16. За наявності технічної можливості, пропозиції можуть надаватися через спеціальний функціонал на вебпорталі ради.

3.17. Не розглядаються та не оприлюднюються такі пропозиції:

3.17.1. Анонімні пропозиції.

3.17.2.  Пропозиції, в тексті яких використовуються лайливі слова, наклепи, образи, дискредитація органів державної та місцевої влади, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій.

3.18. Пропозиції від учасників публічних консультацій, оприлюд-нюються на вебпорталі ради впродовж 3 робочих днів з дня їх надходження із зазначенням імені автора або найменування інститутів громадянського суспільства.

3.19. Пропозиції, що надійшли під час публічних консультацій, вивчаються та аналізуються відповідальним суб’єктом впродовж 5 робочих днів з моменту завершення отримання всіх пропозицій.

3.20. Після аналізу отриманих пропозицій відповідальний суб’єкт готує коротку відповідь щодо їх прийняття, часткового прийняття або відхилення, яка впрродовж 2 робочих днів оприлюднюється на вебпорталі ради.

3.21. Відповідальний суб’єкт веде реєстр, в якому фіксуються результати розгляду пропозицій, що надійшли під час публічних консультацій.

3.22. Прийняті або частково прийняті пропозиції отримані під час публічних консультацій беруться до уваги для формування завдання на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору.

3.23. За результатами публічних консультацій відповідальний суб’єкт готує звіт впродовж 15 робочих днів з дня завершення публічних консультацій зі збору пропозицій щодо планування громадського простору.

3.24.В звіті зазначається вся інформація пов’язана з проведенням публічних консультацій, а саме:

3.24.1. Інформація відповідального суб’єкту, який проводив публічні консультації та ініціатора публічних консультацій.

3.24.2. Зміст питання, що було подане на публічні консультації.

3.24.3. Відомості та основні техніко-економічні показники, графічні матеріали, концепції, що стосуються громадського простору (за наявності).

3.24.4. Інформація про пропозиції, що надійшли.

3.24.5. Реєстр розглянутих та прийнятих пропозицій, які надійшли під час публічних консультацій відповідно до частини 20 Положення.

3.24.6. Пропозиції тексту на складання завдання  на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору (за наявності).

3.25. У випадку надходження великої кількості пропозицій, в тому числі протилежного змісту чи з метою ширшого залучення заінтересованих сторін, відповідно до розпорядження міського голови може бути продовжена процедура публічних консультацій у формі робочої групи.

3.26. Публічні консультації в формі робочої групи (далі – робоча група) включають такі заходи:

3.26.1. Створення робочої групи.

3.26.2. Планування діяльності робочої групи.

3.26.3. Опрацювання пропозицій, що надійшли на попередньому етапі консультацій.

3.26.4. Проведення додаткового збору пропозицій.

3.26.5. Проведення публічних заходів (громадські слухання, круглі столи, публічне обговорення тощо), під час яких презентуються отримані пропозиції та результати опитування (у випадку його проведення), проводиться їх обговорення, збираються повторно пропозиції під час проведення заходів.

3.26.6. Підготовки висновку за результатами публічних консультацій.

 1. Робоча група із публічних консультацій

4.1. В робочу групу входять:

4.1.1. Представники органів місцевого самоврядування:

а)  не більше 5 представників загалом від виконавчих органів Чернівецької міської ради;

б)  1 представник структурного підрозділу з питань громадської участі Чернівецької міської ради;

в) 1 представник від майбутнього балансоутримувача громадського простору (за необхідності).

4.1.2. Представники заінтересованих осіб - не більше 6 осіб:

а) якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступає відповідальний суб’єкт - в робочу групу входять не більше 6 представників від заінтересованих осіб, які відповідно до поданих заяв, виявили бажання увійти в склад робочої групи;

б)  якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступають жителі - в робочу групу входять 3 представники від ініціативної групи жителів, а також 3 особи від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи;

в)  якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступають інститути громадянського суспільства - в робочу групу входять 3 представники від інститутів громадянського суспільства, що є ініціаторами, а також 3 особи від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи;

г)   якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступає орган самоорганізації населення - в робочу групу входять 3 представники від органу самоорганізації населення, а також 3 особи від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи.

4.2.У випадку надходження від заінтересованих осіб більшої кількості  звернень для входження у склад робочої групи,  ніж визначено Положенням, проводиться відкрите жеребкування. Час і місце проведення жеребкування оприлюднюється на вебпорталі ради та\або в інший прийнятний спосіб,  не пізніше ніж за 2 робочі дні до його проведення.

4.3. До складу групи від представників заінтересованих осіб можуть входити: особа, що представляє інтереси осіб з інвалідністю; особа, що представляє інтереси молоді; особа зі сфери архітектурної чи містобудівної діяльності або представники творчої сфери, які пов'язані з формуванням громадських просторів (скульптори, художники, дизайнери, ландшафтні дизайнери тощо), сприяє розвитку і пропаганді архітектури.

4.4. При формуванні об’єктів спортивної інфраструктури залучати представників  спортивної галузі.

4.5. Робоча група працює у формі засідань. Рішення на засіданні робочої групи ухвалюються більшістю голосів від присутніх членів. Рішення та висновки робочої групи враховуються відповідальним суб’єктом під час планування громадського простору.

4.6. Робоча група може ухвалити свій регламент роботи, в тому числі засідання робочої групи можуть проводитись онлайн. Про засідання робочої групи повідомляється членів робочої групи не пізніше, як за 2 робочі дні до його проведення.

4.7. Збір пропозицій на всіх етапах діяльності робочої групи здійснюється шляхом отримання пропозицій від заінтересованих осіб у письмовій та електронній формі, а також збору пропозицій під час проведення публічних заходів.

4.8. Публічні консультації у формі робочої групи проводяться в такому порядку:

4.8.1. Оприлюднення на вебпорталі ради інформаційного повідомлення про проведення публічних консультацій відповідно до частини 13 цього Положення.

4.8.2. Формування робочої групи відповідно до частини 25 цього Положення, термін формування робочої групи складає 5 робочих днів від часу оприлюднення інформаційного повідомлення.

4.8.3. Видача розпорядження міського голови про створення робочої групи впродовж 8 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення на вебпорталі ради.

4.8.4. Розроблення плану заходів (форм консультацій та каналів поширення інформації) робочою групою з організації та проведення публічних консультацій, опитування.

4.8.5. Публікація інформації, плану заходів запланованих робочою групою щодо проведення публічних консультацій відповідно до частини 24 цього Положення на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб.

4.8.6. Забезпечення репрезентативності різних груп населення та залучення широкого кола заінтересованих осіб до публічних консультацій.

4.8.7. Збір та аналіз робочою групою додаткових пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі від заінтересованих осіб до публічного заходу.

4.8.8. Проведення робочою групою публічного заходу(-ів), на якому розглядаються пропозиції, що надійшли в письмовій та електронній формі, можливість їх прийняття, а також обговорення нових пропозицій, що висловлені під час заходу щодо планування громадського простору.

4.8.9. Аналіз та оцінка робочою групою отриманих пропозицій щодо можливості прийняття, часткового прийняття або їх відхилення.

4.8.10. Підготовка робочою групою узагальненого висновку щодо пропозицій, які можуть бути взяті до уваги відповідальним суб’єктом під час планування громадського простору.

4.8.11. Оприлюднення на вебпорталі ради звіту щодо діяльності робочої групи.

4.9. Впродовж перших 5 робочих днів діяльності робоча група опрацьовує отримані пропозиції з попереднього етапу публічних консультацій та збирає нові пропозиції від заінтересованих осіб. Після цього призначається дата проведення публічного заходу з обговорення пропозицій.

4.10. Про публічний захід організований в рамках діяльності робочої групи повідомляється на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 3 календарні дні до його проведення. Публічний захід може проводитись, як наживо так і в мережі Інтернет за допомогою інформаційно-технічних засобів.

4.11. За потреби, робоча група може провести додатково ще декілька публічних заходів для напрацювання пропозицій заінтересованими особами.

4.12. Для проведення публічних заходів в рамках діяльності робочої групи можливе залучення фахівців, модераторів та інших спеціалістів у сфері колективного розв’язання проблем.

4.13. Під час проведення публічних заходів робочою групоюведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції та за можливості ведеться відеотрансляція заходу.

4.14. Всі пропозиції, що надійшли впродовж проведення публічних консультацій, а також протоколи публічних заходів оприлюднюються на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб впродовж 5 робочих днів після проведення останнього публічного заходу.

4.15. Робоча група діє до моменту підготовки пропозицій для завдань на проєктування, конкурс або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору, але не більше 2 місяців. За необхідності, окремим розпорядженням міського голови термін, відведений для публічних консультацій, може бути продовжено.

У випадку надходження пропозицій після завершення визначеного терміну, такі пропозиції не розглядаються та не приймаються.

4.16. За результатами діяльності робочої групи готується звіт з моменту завершення її роботи.

4.17.В звіті зазначається інформація про діяльність робочої групи, а саме:

4.17.1. Склад робочої групи.

4.17.2. Зміст питання, що було подане на публічні консультації.

4.17.3. Інформація про пропозиції, що надійшли, та результати їх розгляду.

4.17.4. Протоколи публічних заходів.

4.17.5. Прийнятті рішення та підготовлені висновки робочою групою.

4.18. Звіт про результати публічних консультацій оприлюднюється на вебпорталі ради та в інший прийнятний спосіб не пізніше 15 робочих днів з моменту завершення діяльності робочої групи.

4.19. На основі результатів публічних консультацій відповідальним суб'єктом формуються завдання на проєктування, конкурс або затвердження технічної документації на виконання робіт з ремонту чи утримання громадського простору відповідно до нормативних документів.

Дата Назва
1
21.12.21
Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік
2
06.12.21
Електронні консультації щодо проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік
3
04.03.21
Електронні консультації з громадськістю щодо звіту про виконання міського бюджету міста Чернівці за 2020 рік
4
09.12.20
 • Електронні консультації щодо проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2021 рік
 • 5
  30.11.21
  Протокол громадського обговорення Чорнівка
  6
  30.11.21
  Протокол громадського обговорення Коровія
  7
  30.11.21
  Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.11.2021р. №553-р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо кандидатур старост в старостинських округах Чернівецької міської територіальної громади»
  8
  30.11.21
  Про проведення консультацій з громадськістю щодо кандидатур старост в старостинських округах Чернівецької міської територіальної громади
  9
  04.11.21
  Інформація про публічне громадське обговорення у формі електронних консультацій з громадськістю проєктів рішень міської ради
  10
  29.04.21
  Положення про публічні консультації під час планування громадських просторів в Чернівецькій міській територіальній громаді
  11
  25.09.15
  Положення про консультації з громадськістю в місті Чернівці
  12
  04.10.17
  Звіт про результати публічного громадського обговорення питання щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті
  13
  26.11.15
  Інформація про міський бюджет та фінанси міста за 2015 рік
  Дата Назва
  Запит на отримання публічної інформації
  Статус:*
  Прізвище, ім’я та по батькові:*
  Загальний опис інформації, що запитується: *
  Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
  Введіть реквізити для відповіді: *
  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ, ДИСКРИМІНАЦІЮ АБО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

  Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
  оберіть файл для завантаження
  завантажуйте файл максимум до 3 МБ та з розширенням файлу .doc, .docx, .xls, .pdf