Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Каспрук Олексій Павлович
Міський голова
З 25.05.2014
Фракція:
Постійна комісія:
Вибраний по:
Місце прийому:
-
Графік прийому громадян:
1-й понеділок з 16:00; 3-й понеділок з 16:00

Онлайн звернення

Відвідуваність сесії

Відвідуваність постійних комісій

Каспрук Олексій Павлович, народився 6 грудня 1977 року у м.Чернівці, громадянин Україна. Освіта вища.

Після закінчення ЗОШ №15 у 1996 році здобув фах інженера-механіка в Чернівецькому індустріальному технікумі.

У 2002 році з відзнакою закінчив Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, отримав диплом за спеціальністю «Економіка підприємства». Навчався в Ньюпортській бізнес-академії (2007 рік, Нідерланди) за програмою «Магістр інформаційного менеджменту».
Трудову діяльність розпочав у 1996 році на ЗАТ «Чернівецький хімічний завод». Працював інженером-механіком, економістом.

У 2001 – 2006 рр. заснував низку підприємств, які успішно працювали у галузі інформаційних технологій, працював радником-консультантом Чернівецького міського голови, у 2006-2011 роках – керівником комунального підприємства «Містобуд».

З 1999 року займається громадською діяльністю, в 2011-2014 рр. – голова Чернівецької обласної громадської організації «Фронт Змін». В 2010 році обраний депутатом Чернівецької міської ради VІ скликання у мажоритарному виборчому окрузі №17. Очолював   в міській раді опозиційну фракцію «За Батьківщину».

25 травня 2014 року обраний Чернівецьким міським головою. На позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року обраний до Верховної Ради України за партійним списком ПП «Народний Фронт». Від мандата народного депутата відмовився.

15 листопада 2015 року переобраний Чернівецьким міським головою на другий термін. Позапартійний. Одружений. Син – Каспрук Богдан Олексійович, 2008 року народження, школяр. Дружина – Каспрук Антоніна Юріївна,1980 року народження, працює викладачем. Проживає у м. Чернівці. До кримінальної відповідальності не притягався, судимостей не має.

Назва
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Чернівецького міського голови Каспрука О.П. за 2013 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Чернівецького міського голови Каспрука О.П. за 2014 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Чернівецького міського голови Каспрука О.П. за 2015 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Чернівецького міського голови Каспрука О.П. за 2016 рік
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Чернівецького міського голови Каспрука О.П. за 2017 рік
Назва
Звіт Чернівецького міського голови Олексія Каспрука за 8 місяців 2014 року
ЗМІНЮЄМО ЧЕРНІВЦІ РАЗОМ! – Звіт Чернівецького міського голови Олексія Каспрука за 10 місяців 2015 року
Звіт Чернівецького міського голови Олексія Каспрука за 2016 рік
Звіт Чернівецького міського голови Олексія Каспрука за 2017 рік
1: Міський голова

Чернівецький міський  голова  

 1. Діє відповідно до вимог Конституції України, актів Президента Ук-раїни, Кабінету Міністрів України, Законів України «Про місцеве самовря-дування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», очо-лює, здійснює керівництво і організовує роботу міської ради та її виконав-чого комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на них  завдань і здійснення ними своїх  функцій.  
 2. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження.  
 3. Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її вико-навчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами міс-цевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установа-ми та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.  
 4. Пропонує до обрання радою секретаря міської ради та затвердження  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, призначає на посади  та звільняє з посад директорів департаментів, начальників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, розподіляє їх функціональні повноваження.  
 5. Призначає на посади і звільняє з посад посадових осіб і службовців департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загаль-ноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради.  
 6. Погоджує призначення на посади та увільнення з посад керівників міських підприємств, установ та організацій, призначення яких здійснюють  міністерства та відомства України.
 7. Спрямовує та координує діяльність секретаря міської ради, заступ-ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, керівників департаментів, уп-равлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад та очолюваних ними виконавчих комітетів з делегованих повнова-жень, взаємодіє з іншими виконавчими органами та органами місцевого са-моврядування.  
 8. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
  • кількісного і персонального складу виконавчого комітету міської ради;
  • структури виконавчих органів ради та загальної чисельності їх працівників;
  • створення, реорганізації,  ліквідації  виконавчих  органів  ради  та з інших питань відповідно до чинного законодавства.
 9. Визначає основні напрямки  здійснення державної кадрової політи-ки у виконавчих органах  ради.  
 10. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.  
 11. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.  
 12. Є розпорядником бюджетних, у тому числі спеціальних цільових, валютних коштів, використовує їх лише за призначенням.  
 13. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших орга-нів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської тери-торіальної громади, а також повноваження ради та її органів.  
 14. Укладає від імені міської територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.  
 15. Веде особистий прийом громадян, забезпечує у місті додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.  
 16. Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та ро-ботою з питань цивільного захисту населення.  
 17. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених Законом.  
 18. Утворює комісії, інші консультативно-дорадчі органи, визначає їх повноваження.
 19. Нагороджує громадян України, трудові колективи підприємств, ус-танов і організацій усіх форм  власності, а також громадян інших держав  Почесною відзнакою міської ради, Почесною грамотою виконавчого коміте-ту  міської ради, Грамотою та Подякою міського голови, звертається з по-даннями щодо нагородження нагородами України, грамотами Кабінету Міні-стрів України, міністерств і відомств.  
 20. У межах повноважень і відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.  
 21. Безпосередньо координує та контролює діяльність:
  – управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи;
  – фінансового управління;
  – відділу бухгалтерського обліку та звітності;
  – відділу з питань кадрової роботи;
  – відділу інформації та зв’язків з громадськістю;
  – патронатного відділу;
  – департаменту економіки
  – з питань управління комунальною власністю територіальної громади міста, приватизації її майна;
  – департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
  – з питань управління земельними ресурсами;
  – департаменту житлово-комунального господарства
  – з питань управління комунальними підприємствами, розвитку їх матеріально-технічної  бази;
  – департаментів, управлінь, відділів міської  ради, бюджетних установ з вико-нання кошторисів їх видатків;
  – фінансових управлінь районних в місті рад з питань формування та виконання районних бюджетів.  
 22. Очолює:
  – комітет з управління впровадження Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012 – 2016 роки;
  – Чернівецьку міську тристоронню соціально-економічну раду;
  – робочу групу з підготовки інтегрованої концепції розвитку центральної частини міста Чернівців;
  – комісію з підведення підсумків  та визначення  переможця  конкурсу  на звання  «Кращий платник податків року»;
  – міську благодійну акцію «Милосердя»;
  – координаційну раду представників місцевих осередків політичних партій, громадських організацій та виконавчих органів міської ради.  
 23. Координує взаємодію міської ради з:
  – обласною, міською та районними в місті прокуратурами;
  – Чернівецькою  міжрайонною  природоохоронною  прокуратурою;  
  –  управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області;
  –  управлінням   Міністерства   внутрішніх   справ   України   в    Чернівецькій області;
  –  Чернівецьким обласним та міським управліннями юстиції.  
 24. Координує діяльність міської ради з контролюючими органами, установами та організаціями, що належать до системи центральних органів державної виконавчої влади:
  – Державною фінансовою інспекцією України в Чернівецькій області;
  – управлінням  Державного  казначейства у м. Чернівці Головного управління Державного казначейства України в Чернівецькій області;
  – державною податковою інспекцією у місті Чернівцях  Головного управління Державної фіскальної служби;
  – Чернівецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  – державною інспекцією контролю за цінами в Чернівецькій області;
  – Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимоно-польного комітету України.  
 25. Забезпечує співпрацю міської ради, її виконавчих органів з:
  – органами державної виконавчої влади та районними в місті радами;
  – районними  місцевими  судами м. Чернівців, апеляційним судом Чернівецької  області,  господарським   судом   Чернівецької   області,   Чернівецьким окружним адміністративним судом;
  – обласною колегією адвокатів;
  – Чернівецькою обласною радою профспілок;
  – Чернівецьким обласним управлінням Національного банку України;
  – філіями комерційних банків  у м. Чернівцях.  
 26. Сприяє роботі:
  – міського військового комісаріату;
  – військових частин Збройних Сил України, що дислокуються в м. Чернівцях;
  – прикордонного загону.
Посада:
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Повноваження:
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 1 з 01.04.2011
Посада:
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Повноваження:
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 2 з 11.04.2016
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Посада:
Радник міського голови
Повноваження:
Дата Статус Назва
305-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по площі Театральній, вулицях М.Лисенка, Київській, Заставнянській, Горіхівській та Іванківській
306-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по вул.Старожучківський Шлях
307-р - valid Чинний Про створення робочої групи зі сприяння розробки оцінки доцільності та економічної ефективності будівництва вулиці та пов’язаними з цим заходами ревалоризації проспекту Незалежності у м. Чернівці за фінансової підтримки проекту GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні»
309-р - valid Чинний Про організацію та проведення в місті Чернівцях заходів до Всесвітнього дня туризму «Дні туризму в Чернівцях»
312-р - valid Чинний Про створення робочої групи з вивчення питання реєстрації за територіальною громадою міста Чернівців прибудови до квартири №2 на вул.Йосифа Главки,9
218-р - valid Чинний Про створення робочої групи для сприяння в організації та проведенні капітального і поточного ремонту дороги на вул. Хотинській
227-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по площі Соборній
228-р - valid Чинний Про чергування посадових осіб міської ради у святкові та вихідні дні
230-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по вул.Головній
231-р - valid Чинний Про робочу групу
233-р - valid Чинний Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.05.2019р. № 170-р «Про проведення планової перевірки діяльності міського комунального підприємства «Газкомплектприлад»
236-р - valid Чинний Про створення робочої групи для розробки міської програми громадського здоров’я «Чернівці - місто здорових людей»
239-р - valid Чинний Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.01.2019 № 3-р Про створення робочої групи з координації та моніторингу реалізації програми «Антикорупційна ініціативи ЄС в Україні» (EUACI)
240-р - valid Чинний Про організацію роботи міського літнього наметового табору для дітей та молоді м. Чернівців “Ойкос” у 2019 році
241-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по вул.Головній для проведення земляних робіт
242-р - valid Чинний Про створення робочої групи щодо розроблення техніко-економічного обгрунтування на проведення водовідвідних робіт у районі залізничного вокзалу станції Чернівці
243-р - valid Чинний Про створення робочої групи з врегулювання ситуації стосовно об’єкта нерухомого майна – однокімнатної квартири № 3 на вул. Героїв Майдану, 49
245-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по проспекту Незалежності
251-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по вул.Старожучківський Шлях
252-р - valid Чинний Про обмеження руху транспортних засобів по площі Соборній
255-р - valid Чинний Про створення робочої групи з вивчення питання утримання та обслуговування спортивних майданчиків