Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Департамент соціальної політики
м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 176
Телефон:
+380 372 517 014

1. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

2. Надання найбільш соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та постійно проживають на території Чернівецької міської територіальної громади, додаткових   до   встановлених  законодавством  допомог  і  пільг  за рахунок коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

3. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби громадян, які потребують соціального захисту; прогноз обсягів та форм допомоги малозабезпеченим верствам населення за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади і підготовка відповідних пропозицій.

4. Проведення  роботи з надання додаткових до встановлених законодавством соціальних допомог і пільг громадянам, вказаним в  пункті  1.8  цього Положення,  за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади, благодійних спонсорських надходжень на міську благодійну акцію «Милосердя» та інших джерел незаборонених законодавством.

5. Організація проведення міської благодійної акції «Милосердя», надання благодійної допомоги соціально незахищеним громадянам.

6. При формуванні бюджету Чернівецької міської територіальної громади подання бюджетних запитів щодо фінансування місцевих програм соціального спрямування та програм надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла.

7. Подання пропозицій Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові щодо діяльності підпорядкованих установ, зміцнення їх матеріально-технічної бази, надання ними соціальних послуг.

8. Формування бази даних громадян, яким надана соціальна підтримка, вид і розмір наданої їм допомоги.

9. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впровадження прогресивних методів роботи в діяльності Департаменту та територіального центру «Турбота», Центру соціальних служб, Молодіжного центру. Надання практичної та організаційно-методичної допомоги з питань соціального захисту населення, сім’ї, дітей та молоді відповідним виконавчим органам Чернівецької міської ради.

10. Сприяння громадським і релігійним організаціям, товариствам, благодійним фондам, окремим підприємствам, установам та організаціям у наданні допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам, сім’ям з дітьми, громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах.

11. Вжиття заходів для надання послуг соціально незахищеним громадянам, у тому числі особам з інвалідністю, організація роботи зі створення в територіальній громаді мережі установ і закладів з надання соціальних послуг; координація роботи з цих питань підпорядкованих установ.

12. Сприяння інтеграції  в  суспільство бездомних громадян та осіб,  звільнених  з  місць  позбавлення   волі,   їх   соціальній адаптації.

13. Сприяння волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

14. Координація та організаційно-методичне забезпечення роботи територіального центру «Турбота», Центру соціальних служб, Молодіжного центру, внесення пропозицій щодо удосконалення їх діяльності. Організація роботи щодо взяття на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділеннями соціальної допомоги вдома територіального центру «Турбота» громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

15. Організація відповідно  до  законодавства  впровадження нових  соціальних  послуг,  у  тому  числі   платних,   узагальнення інформації  про потребу  в наданні соціальних послуг відповідними установами,  закладами  та  фізичними  особами,  подання міській раді пропозицій щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг.

16. Організація роботи опікунської ради при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. За наслідками засідань опікунської ради підготовка на  розгляд  виконавчого  комітету  Чернівецької  міської  ради проєктів рішень про надання суду висновків органу опіки та піклування щодо доцільності призначення опікунів (піклувальників) над недієздатними (обмежено дієздатними) особами, поселення недієздатних осіб у спеціалізовані лікувальні заклади, надання дозволу на вчинення правочинів з нерухомим (рухомим) майном недієздатних (обмежено дієздатних) осіб.

17. Здійснення контролю за своєчасним та правильним застосуванням пенсійного законодавства при призначенні пенсій, їх перерахунками та виплатою Головним Управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

18. Відшкодування за рахунок коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади ритуальних послуг за поховання одиноких громадян територіальної громади, осіб без певного місця проживання, невідомих.

19. Внесення пропозицій до програм соціального розвитку міста; участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо соціального захисту населення; організація розробки та подання на розгляд міської ради цільових програм з питань, що належать до компетенції Департаменту.

20. У сфері  реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді здійснює:

 • Здійснює моніторинг соціального становища сім’ї, дітей та  молоді; забезпечує аналіз і прогнозування процесів у цій сфері; узагальнення практики застосування законодавства з питань, які належать до компетенції; в установленому порядку вносить пропозицій щодо його вдосконалення.
 • Розробляє концепції, програми з питань соціального становища сім’ї, дітей та молоді, попередження насильства в сім`ї, гендерної рівності, розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією, вносить в установленому порядку на розгляд міської ради пропозицій щодо фінансового забезпечення зазначених програм.
 • Подає Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові узагальнені дані про соціальне становище сім’ї, дітей та молоді; у встановленому порядку вносить пропозиції щодо розв'язання соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді, відродження національних сімейних традицій, заохочення материнства, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового, всебічного розвитку дітей та молоді, розробляє заходи, спрямовані на реалізацію державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді.
 • Бере участь в організації проведення наукових досліджень з найважливіших проблем дітей та молоді, взаємодіє з науковими, науково-дослідними установами, а також з навчальними закладами з питань віднесених до його компетенції; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики; проведення методичних, науково-практичних конференцій та інших заходів.
 • Сприяння створенню та діяльності дитячих, молодіжних, жіночих громадських організацій, об’єднань за інтересами, сімейних клубів тощо, у встановленому порядку залучає їх до розв’язання проблем сімей, дітей та молоді на території Чернівецької міської територіальної громади.
 • Надає інформаційну допомогу щодо пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла.
 • Вивчає потреби створення та сприяння функціонування на території Чернівецької міської територіальної громади  об’єктів соціального спрямування для молоді.
 • Сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді, проведенню фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді.
 • Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.
 • Здійснює, відповідно до вимог законодавства, функції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї.
 • Оформлення та видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
 • Оформлення документів для подання на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».

21. З питань реалізації заходів державної соціальної підтримки населення здійснює:

 • Прийом, призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України.
 • Надання пільг та субсидій  на  оплату  житлово-комунальних  послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
 • Надання пільг з послуг зв’язку, інших пільг передбачених чинним законодавством тощо.

22. У   сфері   реалізації   державних   соціальних гарантій   окремим категоріям громадян:

 • Надання установлених законодавством України пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян.
 • Встановлення відповідного статусу особам, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний  захист дітей війни» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
 • Виплата   разової  грошової  допомоги  до  5  травня  відповідно до  Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», виплата винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та інші передбачені законодавством виплати в порядку визначеному нормами чинного законодавства.
 • Забезпечення у встановленому законодавством порядку путівками на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отриманими з Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації та придбаними за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також виплату грошових компенсацій за санаторно-курортні путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

23. Прийом документів від осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю та інших окремих категорій громадян щодо безоплатного забезпечення технічними, іншими  засобами реабілітації і виробами медичного призначення;  формування  документів на навчання та лікування в закладах професійної, соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

24. Організація через засоби масової інформації роз’яснення населенню Чернівецької міської територіальної громади нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення. Забезпечення розміщення інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту, на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради та на сайті Департаменту.

25. Здійснення виплати грошової компенсації за:

 • належні для отримання житлові приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;
 • належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей;
 • належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла.

26. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Департаменту.

27. Організація роботи проведення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді в міському літньому наметовому таборі для дітей та молоді «Ойкос».

28. Здійснення інших передбачених законом повноважень.

1. Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та з питань сім’ї, дітей та молоді.

2. Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту верств населення, вказаних у пункті 1.8 цього Положення, розробка і реалізація цільових програм соціального захисту мешканців Чернівецької міської територіальної громади, а також програми із забезпечення молоді житлом у населених пунктах Чернівецької міської територіальної громади, контроль за їх виконанням.

3. Впровадження в життя державної політики з соціального захисту малозабезпечених громадян, організація роботи з надання найбільш соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та постійно проживають на території Чернівецької міської територіальної громади  додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг та інших виплат в межах фінансових можливостей бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

4. Проведення роботи щодо забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей та молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобіганню насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

5. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед дітей та молоді; забезпечення пропаганди здорового способу життя, змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною.

6. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

7. Сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей та молоді.

8.  Співпраця з громадськими  організаціями з питань, вказаних у пунктах 2.1 - 2.7 цього Положення.

9. Проведення роз’яснювальної роботи серед жителів Чернівецької міської територіальної громади з питань соціального захисту, сім’ї, дітей та молоді.

10. Здійснення прийому документів, призначення та проведення виплати державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством, надання пільг та субсидій для відшкодування витрат з оплати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

11. Забезпечення ведення бази даних адресних соціальних допомог (АСОПД); Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

12. Здійснення контролю відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

13. Виконання функцій головного розпорядника коштів бюджету територіальної громади, в тому числі на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету. 

14. Забезпечення доступу до публічної інформації та систематичного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

Посада:
Директор департаменту
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Перший заступник директора департаменту
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник директора департаменту
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Старший інспектор
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст, юрист
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст, юрист
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Провідний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Провідний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник директора, начальник управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Садгірський офіс прийому
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Садгірський офіс прийому
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Садгірський офіс прийому
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Першотравневий офіс прийому
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Першотравневий офіс прийому
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
Офіс прийому у ЦНАП
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник директора, начальник управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Завідувач сектору
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Провідний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Завідувач сектору
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний державний соціальний інспектор
Телефон:
Адреса:
-
Посада:
Головний державний соціальний інспектор
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Завідувач сектору
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Начальник управління
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Заступник начальника управління, начальник відділу
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Посада:
Головний спеціаліст
Телефон:
Адреса:
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
Дата Назва