20.09.2017


Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси БєльціПоложення про бюджет ініціати…

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернівецької міської ради

VII  скликання 12.05.2016190 

Зі змінами від 26.08.2016 364

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)

Положення про Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі) (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста Чернівців щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання коштів міського бюджету.

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

1. Загальні поняття

1.1. Визначення понять:

1.1.1. Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців міста Чернівці, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив чернівчан спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців міста Чернівців та здобули найбільшу підтримку серед чернівчан шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан.

1.1.3. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проекту (додаток 1).

1.1.4. Автор проекту – фізична особа, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); житлово-будівельний кооператив (ЖБК); житлово-будівельне товариство (ЖБТ); інші громадські організації.

1.1.5. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.1.6. Картка оцінки проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами цього Положення (додаток 2).

1.1.7. Голосування – процес визначення мешканцями міста Чернівців проектів-переможців, серед відібраних Експертною групою проектів.

1.1.8. Електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив чернівчан, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв’язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів

1.2. Формування Бюджету ініціатив чернівчан  здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Чернівців.

1.3. Формування Бюджету ініціатив чернівчан відбувається на регулярній основі в обсязі до 1% доходів загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів.

1.4. У формуванні Бюджету ініціатив чернівчан на відповідний рік міська рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проектів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан поділяються на:

1.5.1. Великі – з обсягом фінансування від 300 тис. грн. до 1000 тис. грн. Обсяг фінансування великих проектів становить 40% від загального обсягу Бюджету ініціатив чернівчан.

1.5.2. Малі – з обсягом фінансування до 300 тис. грн. Обсяг фінансування малих проектів становить 60 % від загального обсягу Бюджету ініціатив чернівчан.

1.6. У випадку, якщо обсяг фінансування, необхідний для реалізації великих або малих проектів-переможців, відрізняється від вказаних відсоткових значень, Експертна група має право змінити співвідношення між великими і малими проектами.

1.7. Інформація про Бюджет ініціатив чернівчан оприлюднюється у розділі «Бюджет ініціатив чернівчан» на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

2. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1. Інформаційна кампанія Бюджету ініціатив чернівчан проводиться постійно.

2.2. Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

2.3. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.4. Інформаційна кампанія передбачає:

2.4.1. Ознайомлення чернівчан із основними положеннями та вимогами Бюджету ініціатив чернівчан, повідомлення про останні зміни.

2.4.2. Заохочування мешканців до подання проектів.

2.4.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення заходів.

2.4.4. Представлення отриманих проектів і заохочення до участі у голосуванні.

2.4.5.Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.4.6 Проведення навчань та тренінгів з проектного менеджменту для мешканців міста Чернівців.

2.5. Інформаційну кампанію проводить відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради у співпраці із депутатами міської ради та громадськими організаціями.

2.6. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки членів  територіальної громади міста Чернівців.

 3. Вимоги до Проектів та порядку їх подання

3.1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан можуть подавати автори проектів.

3.2. Від одного автора впродовж одного року може надходити і бути зареєстровано не більше одного проекту.

3.3. Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

3.4. На стадії розробки проекту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого департаменту, управління, відділу до компетенції якого відноситься дане питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні типового кошторису ініціативи.

3.5. Проекти повинні відповідати таким вимогам:

3.5.1. Назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною л000аконічно, в межах одного речення.

3.5.2. Проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою (додаток 1).

3.5.3. Положення проекту не суперечать чинному законодавству України.

3.5.4. Реалізація проекту належить до сфери компетенції виконавчих органів Чернівецької міської ради.

3.5.5. Проект може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у місті Чернівцях концепцій, стратегій та міських програм.

3.5.6. У разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Чернівців.

3.5.7. Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.5.8. Великий проект повинен мати попередню підтримку не менше 50 осіб, які зареєстровані і проживають на території міста Чернівців, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.9. Малий проект повинен мати попередню підтримку не менше 25 осіб, які зареєстровані і  проживають на території міста Чернівців, що засвідчується відповідними підписами.

3.5.10. При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.5.11 Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти з Бюджету ініціатив чернівчан, повинен бути вільним для всіх мешканців міста Чернівців.

3.6. В рамках Бюджету ініціатив  чернівчан не фінансуються проекти, які:

3.6.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.6.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3. Передбачають винятково розробку проектної документації.

3.6.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.6.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.6.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів міського бюджету.

3.6.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.7. Терміни подачі проектів: з  1  квітня до 15 травня року, що передує  наступному  бюджетному  року.  В  2016  році  – з 1 липня до 5 вересня.

3.8. Проекти подаються до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовому та електронному вигляді.

3.9. Зміни або об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проектів.

3.10. Автор (автори) проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.11. Автор проекту  або уповноважена ним особа повинен представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.12. Ознайомлення із відсканованими заповненими формами проектів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, здійснюється на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради у розділі «Бюджет ініціатив чернівчан».

4. Попередня оцінка Проектів

4.1. Усі подані проекти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ інформації та зв’язків з громадськістю міської ради.

4.3. Уповноважений робочий орган:

4.3.1. Веде реєстр отриманих проектів.

4.3.2. Здійснює технічну оцінку повноти і правильності заповнення форми проекту.

4.3.3. У разі, якщо проект неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Чернівецької міської ради з метою здійснення більш ретельної перевірки та надання висновку Експертній групі на предмет можливості реалізації проекту у межах визначеної автором/авторами  орієнтовної вартості (кошторису) та строку.

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше, ніж один проект стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки передає відскановані форми проектів та висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Експертної групи.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проектів.

4.3.8. Відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи.

4.3.9. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4.4. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Чернівецької міської ради (не більше 4 осіб), представники громадськості (не більше 3 осіб за поданням Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради), депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції). За потреби до Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів. Засідання Експертної групи проводяться у відкритому режимі.

4.5. Експертна група впродовж 30 календарних днів (під час пілотного етапу – 20 календарних днів), починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх експертну оцінку,  визначаючи можливість або неможливість реалізації проекту. В разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію впродовж 5 календарних днів. У разі відмови автора надати всю необхідну інформацію, проект в подальшому не розглядається.

4.6. У разі необхідності, рішенням Експертної ради, термін експертної оцінки проектів може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів.

4.7. Будь-які втручання в зміст проектів чи об’єднання декількох проектів можливі лише за згодою їх авторів.

4.8. За підсумками експертної оцінки щодо кожного поданого проекту Експертною групою заповнюється картка оцінки проекту (додаток 2). Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.9. На основі результатів Експертної групи уповноважений робочий орган складає окремі списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проектів.

4.10. Списки великих і малих проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають розміщенню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради без зазначення авторів. Автори цих проектів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проекти будуть брати участь у голосуванні.

4.11. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

 5. Голосування та підрахунок результатів

5.1. Вибір кращих проектів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування здійснюють громадяни, які зареєстровані та проживають на території міста Чернівців та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях у пунктах голосування, які розташовуються у міському  Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його віддалених офісах, –  шляхом заповнення друкованої версії анкети. Супроводжують голосування уповноважені відповідальні працівники міського ЦНАПУ та його офісів.

Голосування у електронному вигляді здійснюється в електронній системі за допомогою авторизації мешканця міста Чернівців через електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорта громадянина України (посвідки на постійне проживання).

Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів голосування, передаються до відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради щодня не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий такий голос.

Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів голосування, вносяться до електронної системи відділом інформації та зв’язків з громадськістю міської ради у день отримання бланків.

5.3. Голосування триває 15 днів (з 10 по 25 жовтня).

5.4. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні.

5.5. Кожен мешканець міста може проголосувати не більше, ніж за 2 проекти – один великий і один малий.

5.6. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

5.7. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.10. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)».

5.11. Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проектів, які суперечитимуть один одному, приймається той проект, який отримав більшу підтримку.

5.12. Спірні питання Експертною групою передаються на розгляд виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

5.13. Підсумки голосування підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

5.14. Інформація про проекти-переможці публікується на веб-порталі Чернівецької міської ради в розділі «Бюджет ініціатив чернівчан».

5.15. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

6. Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження Бюджету ініціатив чернівчан

6.1. Проекти починають реалізовуватися після прийняття Чернівецькою міською радою рішення щодо міського бюджету. Проекти, які перемогли на пілотному етапі, починають впроваджуватися з дня, наступного після засідання виконавчого комітету міської ради, на якому було затверджено списки проектів-переможців.

6.2. Відповідальними виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи міської ради, а виконавцями – розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.

6.3. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту, здійснювати громадський контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів.

6.4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в розділі «Бюджет ініціатив  чернівчан».

6.5. Процес реалізації проектів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)» підлягає постійному моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.

6.6. Головні розпорядники бюджетних коштів (відповідальний виконавець проекту) надають Експертній групі,  виконавчому комітету Чернівецької міської ради та  Чернівецькій міській раді звіти про реалізацію проектів до 1 січня відповідного року.

 


Comments are closed.