19.03.2019Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці

Законом  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  підвищення  соціального  захисту  військовослужбовців»  від  6  вересня  2018р.  №2555-VІІІ,  який  набрав  чинності  з  13  жовтня  2018р.   внесено  низку  доповнень  в  частині призначення  та  виплати  одноразової  грошової  допомоги  у  разі  загибелі (смерті),  інвалідності  або  часткової   втрати  працездатності  без  встановлення  інвалідності військовослужбовців,  військовозобов’язаних  та  резервістів,  які  призвані  на  навчальні  (або  перевірочні)  та  спеціальні  збори  чи  для  проходження  служби  у військовому  резерві.

Зокрема,  відповідно  до  ст.16  вищезазначеного  законодавчого  акту  одноразова  грошоваи допомога  призначається  в  разі  загибелі  (смерті)  військовослужбовця  під  час  виконання  ним  обов’язків   військової  служби  або  внаслідок  захворювання,  пов’язаного  з  виконанням  ним  обов’язків  військової  служби  або  смерті  особи,  звільненої  з  військової  служби,  протягом  року  після  звільнення  її   з  військової  служби,  якщо  смерть  настала  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва,  захворювання,  пов’язаних  з  виконанням  обов’язків  військової  служби.

Одноразова  грошова  допомога  виплачуватиметься  також  у  разі  сметрі  військовослужбовця,  що  настала  в  період  проходження  ним  військової  служби  або  внаслідок  захворювання  чи  нещасного   випадку,  що  мали  місце  в   період  проходження  ним  військової  служби,  або  смерті  особи,  звільненої  з  військової  служби,  протягом  року  після  звільнення   її  з  військової  служби,  якщо  смерть  настала  внаслідок  поранення, контузії,  каліцтва,  захворювання,  нещасного  випадку,  пов’язаних  з  проходженням  військової  служби.

Право  на  отримання  одноразової  грошової  допомоги  має  сім’я  військовослужбовця  або  резервіста,  в  разі  його  загибелі  (сметрі),  що  настала  під  час  виконання  обов’язків  військової  служби  або  служби  у  військовому  резерві,  отримання  військовослужбовцем  строкової  служби,  поранення  (контузії,  травми  або  каліцтва),  захворювання  у  період  проходження  ним  строкової  служби,  що  призвело  до   часткової  втрати   працездатності без  встановлення  групи  інвалідності,  а  також  особою,  звільненою  із  строкової  військової  служби,  яка  частково  втратила  працездатність   внаслідок  зазначених  причин,  пов’язаних  з  проходженям  військової  служби,  але  не  пізніше  ніж  через  три  місяці  після  звільнення  її  їз  строкової  служби.

Виходячи  з  вищевикладеного,  при  визначенні  права  на  виплату  одноразової  грошової  допомоги  основним  чинником  являється  причинно-наслідковий  зв’язок  винекнення   захворювання,  поранення,  контузії,  нещасного  випадку  і  каліцтва  у  військовослужбовця  під  час  проходження  військової  служби  та  настання  факту  смерті  в  період або після  звільнення  з  військової  служби.

Одноразова  допомога  призначається  і  виплачується  Міністерством  оборони  України,  іншими  центральними  органами  виконавчої  влади,  що  здійснюють  керівництво  військовими  формуваннями  та  правоохоронними  органами,  а  також  органами  державної  влади,  в  військовими  формуваннями  та  правоохоронними  органами,  в  яких  передбачено  проходження  військової  служби  військовослужбовцями,  навчальних  (або  перевірочних)  та  спеціальних  зборів-військовозобов’язаними,  проходження  служби  у  військовому  резерві – резервістами.

Особи,  які  мають  право  на  отримання  даного  виду  одноразової  грошової  допомоги,  можуть  реалізувати  його  протягом  трьох  років  з  виникнення  у  них  такого права. Comments are closed.